Cap-o-test

Cap-o-test tube de Ø ext: 12-13mm

Cap-o-test tube de Ø ext: 12 - 13mm;Capuchons en aluminium anodisé, stér...

Cap-o-test tube de Ø ext: 15-16 mm

Cap-o-test tube de Ø ext: 15 - 16 mm;Capuchons en aluminium anodisé, sté...

Cap-o-test tube de Ø ext: 17 - 18 mm

Cap-o-test tube de Ø ext: 17 -18 mm; -  Capuchons en aluminium anodisé, st&ea...